Over de Verenigde Senioren Partij

Doel

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van alle senioren, te weten - de ouder en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau. Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk belang, doch ook door het verlangen kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefmilieu te bieden. De partij wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft ernaar dat de senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in parlement en andere vertegenwoordigende politieke lichamen. De vereniging wenst politieke verantwoordelijkheid voor senioren, zodat niet over hen maar met hen wordt beslist. De vereniging wil opkomen voor een gemeenschap geïnspireerd door normen en waarden, waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar met respect voor de mens, de fauna, de flora en het milieu. De vereniging staat een beleid voor gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid, een beleid gericht op ontplooingsmogelijkheden.


De vereniging:


De vereniging is een onafhankelijke, democratische. politieke beweging, vrij van ideologische en dogmatische uitgangspunten.


Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit 1 lid:


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor haar taken als bestuurslid van de vereniging.


RSIN nummer

Het RSIN nummer van de vereniging is 815577369