Fractieleden

Standpunten

Hieronder vindt u een aantal van onze belangrijkste standpunten. U kunt ze hier allemaal lezen.

Afval

Gezien de discussie over bronscheiding versus na-scheiding van afval, zijn wij tegen het afschaffen van de grijze container (restafval) en voor handhaving van de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer.

Armoede bestrijding

De gemeente Nieuwegein heeft een goed armoede beleid. Echter in die gevallen waar inwoners door de huidige bezuinigingsmaatregelen en de daaruit voortkomende stapeleffecten ( inkomsten lager en tegelijk lasten hoger) ongewild in ernstige problemen komen,

Cultuur

Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform faciliteren. Amateurkunst, kunstm

Neem contact met ons op