VSP Nieuwegein

Uw lokale partij

VSP dichtbij en zichtbaar in centrum van Nieuwegein

Afgelopen zaterdag 14 januari was de fractie van de VSP voor de eerste keer met de nieuwe informatietent aanwezig op de markt bij de ingang van City. Ondanks het slechte weer waren er toch geanimeerde gesprekken en werd er positief gereageerd op onze aanwezigheid. De VSP is de grootste lokale politieke partij in de gemeenteraad van Nieuwegein en gaat graag in gesprek met onze inwoners. Afgelopen zaterdag stond "betaalbare (senioren) woningen" als speerpunt op de agenda. De komende tijd zult u de fractie op meerdere plekken tegenkomen met hun fraaie informatietent. Niet alleen vlak voor de verkiezingen maar gedurende deze hele raadsperiode. Op onze website www.vspnieuwegein.nl en onze Facebook pagina worden telkens de datum en locatie vermeld.

Beleidsprogramma 2026

U kunt het beleidsprogramma van 2022 - 2026 hieronder openen.

Fractie

De fractie van de VSP bestaat uit: Geert Zondag, Sander Feenstra, Robert Scholten en Arnold Houwer. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de Nieuwegeinse gemeenteraad.

Vereniging

De vereniging heeft als doel: de behartiging van de belangen van alle senioren, te weten de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau. Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk belang, doch ook door het verlangen kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefmilieu te bieden. De partij wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft ernaar dat de senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in parlement en andere vertegenwoordigende politieke lichamen. De vereniging wenst politieke verantwoordelijkheid voor senioren, zodat niet over hen maar met hen wordt beslist. De vereniging wil opkomen voor een gemeenschap geïnspireerd door normen en waarden, waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar met respect voor de mens, de fauna, de flora en het milue. De vereniging staat een beleid voor gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid, een beleid gericht op ontplooiingsmogelijkheden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. De vereniging:

  • kiest voor een overheid die mensen op hun gemeenschapsplicht wijst;
  • wijst een individualistische, materialistische denkwereld, waarin waarden relatief zijn af;
  • ziet het als haar taak maatschappelijke onrechtvaardigheid te bestrijden;
  • kiest voor een klimaat waarin het welzijn van de mens niet ondergeschikt wordt gemaakt aan markteconomie;
  • stelt het welzijn van de mens centraal.

De vereniging is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische en dogmatische uitgangspunten.


Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Herman Beeuwkes - Voorzitter
  • Marlyn Jane Weerden - Secretaris
  • Ruud Hendriks - Penningmeester
VSP Nieuwegein

De vereniging is een kleine vereniging en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur doet haar taken op vrijwillige basis en wordt daarom ook niet actief beloond. Omdat wij een kleine vereniging zijn, kunnen wij altijd uw steun gebruiken. Mocht u een donatie willen doen, kunt u contact opnemen met onze voorzitter. Ons fiscaal nummer (RSIN) is 815577369.