Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Het bestuur en de raadsleden

 

 Herman Troost

 (raadslid)

 IJsselsteinseweg 59

 3435 PB Nieuwegein

 (030) 605 27 90

 

 

 Ton de Mol

(fractievoorzitter, secretaris en raadslid)

 Zwanenburgstraat 11

 3431 EL Nieuwegein

 06 5111 0696 of 030-7851078

 secretaris@vspnieuwegein.nl

 

 Ann de Wolf

(raadslid)

 Penningburg 77

 3437 SK Nieuwegein

 (030) 601 33 16

 penningmeester@vspnieuwegein.nl

 

 Geert Zondag

(Commissielid ABZ)

 adres

 postcode woonplaats

 telefoonnummer

 geert.zondag@tele2.nl 

 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische gang van de zaken in de Nieuwegeinse afdeling van de Verenigde Senioren Partij (VSP).Het bestuur organiseert het vaststellen van het partijprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen.Het bestuur organiseert inhoudelijke discussies met de leden en organiseert 'thematafels' om voeling te houden met de Nieuwegeinse samenleving.Het bestuur staat de fractie bij in de dagelijkse uitvoering van de politieke agenda van de VSP.Het bestuur voert - samen met de fractie en de leden van de kerngroep - een permanente campagne om leden en stemmen te werven.