Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Evenementen in Nieuwegein vrijgesteld van Precariobelasting door de VSP 03-04-2019

Begin verleden jaar heeft de Verenigde Senioren Partij (VSP) een motie ingediend om te onderzoeken of het haalbaar is dat vrijwilligersorganisaties in Nieuwegein, die activiteiten organiseren met een flin...

LEES VERDER...

0 reacties

Aangenomen amendement “Nieuwegein gaat nascheiden” jaagt de Nieuwegeiner op extra kosten 29-03-2019

Dit op 28 maart 2019 aangenomen amendement leidt onherroepelijk tot een sterke stijging van kosten voor de afvalstoffenheffing voor de Nieuwegeinse burger. Reden genoeg voor de VSP om dit amendement niet te steunen...

LEES VERDER...

0 reacties

VSP motie: ‘Stad schoon, veilig, leefbaar en bereikbaar 24/7’ heeft het niet gehaald 11-11-2018

De Verenigde Senioren Partij (VSP) heeft al eerder aangedrongen op meer toezicht door toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Nieuwegein. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2...

LEES VERDER...

0 reacties

Raadsvergadering 26 april 2018 06-05-2018

Donderdag 26 april 2018 heeft de eerste raadsvergadering plaatsgevonden van de op 21 maart 2018  nieuw gekozen raad. Tijdens die vergadering heeft de VSP een motie ingediend m.b.t. de installatie van de L...

LEES VERDER...

0 reacties

VSP bedankt de kiezers 25-03-2018

De verkiezingen voor de gemeenteraad 2018-2022 zijn alweer achter de rug. We hebben veel mensen gesproken en hebben ons programma duidelijk kunnen overbrengen. Dit heeft geresulteerd in dat we de derde partij in Ni...

LEES VERDER...

2 reacties

Wij zijn er ook voor u ná de verkiezingen 14-02-2018

Wij zijn er ook voor u ná de verkiezingen De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekom...

LEES VERDER...

0 reacties